Tietoja minusta2018-11-04T22:05:48+02:00

Tietoja minusta ja tavastani tehdä puheterapiaa

Puheterapeutti Riitta Douai, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö


Olen pitkään tehnyt töitä lähinnä lasten puheterapeuttina kokonaisvaltaisen, vuorovaikutteisen ja leikkiterapeuttisen lähestymistavan keinoin. Keskeistä puheterapiassa on yhteisen jakamisen ja ilon syntyminen. Tälle perustalle on mahdollista rakentaa yhteistä tekemistä, leikkiä, kommunikointia ja kieltä. Eniten kokemusta minulla on puheterapiasta seuraavilta häiriöaloilta: kehitysviivästymät, kielelliset vaikeudet, autismin kirjo, kuulovammat.

Puheterapiassa harjoitellaan monia kielen ja kommunikoinnin osa-alueita: keskittymistä, kielen ymmärtämistä ja puheilmaisua, kommunikointia vaihtoehtoisin menetelmin (viittomat, kuvat), sanastoa, puhemotoriikkaa, tunneilmaisua jne. kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Leikit, pelaaminen, piirtäminen, laulaminen, rytmitys, kirjat, tarinat, keskustelut, kirjoittaminen, puhemotoriset ja syömisen harjoitteet ym. ovat puheterapiassa käytettäviä välineitä.

Yhteistyö lapsen vanhempien kanssa on oleellinen osa puheterapiaprosessia. Tästä syystä on toivottavaa, että vanhemmat osallistuvat ajoittain puheterapiahetkiin. Samalla on mahdollista yhdessä pohtia arjen toimintakyvyn haasteita ja kuntoutuksen tavoitteita. Yhteistyö myös muun arkiympäristön (päiväkoti, koulu), muiden terapeuttien sekä hoidosta vastaavan tahon kanssa on toivottavaa.

Asiakkaat tulevat puheterapiaan Kelan tai sairaalan maksusitoumuksella tai itsemaksavina. Suuri osa asiakkaistani on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita, joiden kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa. Kelan sivuilla on tietoa kuntoutuksesta, matkakorvauksista sekä vammais- ym. etuuksista. Palvelunumerot löytyvät Kelan sivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot, samoilta sivuilta löytyvät Kelan toimistot > Yhteystiedot > Toimistot ja muut palvelupisteet. Ks. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus www.kela.fi

Olen mukana Dialogisen puheterapian tuki ry:n toiminnassa, mm. yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Yhdistyksessä arvostamme terapeuttisuutta puheterapiassa, leikin käyttöä terapiavälineenä sekä työnohjausta.

T:mi Riitta Douai

Koulutus

  • FK -tutkinto Helsingin yliopistosta 1990

  • Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus 1997-1999 Helsingissä, järjestäjänä Puheterapian työnohjaus ry (nykyisin Dialogisen puheterapian tuki ry)

  • Lukuisia lyhyempiä koulutuksia

Työkokemus

  • Lyhyitä puheterapiasijaisuuksia Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa ja Lastenlinnan sairaalassa Helsingissä 1986-1989

  • Päivähoidon vs. puheterapeutti Helsingissä 1989-1993

  • Yksityinen ammatinharjoittajapuheterapeutti 1994 lähtien

Puheterapeutti Riitta Douai

Vapaat ajat

Uusia puheterapia-asiakkaita mahtuu kesällä 2019.