Tietoja minusta ja tavastani tehdä puheterapiaa

Puheterapeutti Riitta Douai, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö


Olen pitkään tehnyt töitä lähinnä lasten puheterapeuttina kokonaisvaltaisen, vuorovaikutteisen ja leikkiterapeuttisen lähestymistavan keinoin. Keskeistä puheterapiassa on yhteisen jakamisen ja ilon syntyminen. Tälle perustalle on mahdollista rakentaa yhteistä tekemistä, leikkiä, kommunikointia ja kieltä. Eniten kokemusta minulla on puheterapiasta seuraavilta häiriöaloilta: kehitysviivästymät, kielelliset vaikeudet, autismin kirjo, kuulovammat.

Puheterapiassa harjoitellaan monia kielen ja kommunikoinnin osa-alueita: keskittymistä, kielen ymmärtämistä ja puheilmaisua, kommunikointia vaihtoehtoisin menetelmin (viittomat, kuvat), sanastoa, puhemotoriikkaa, tunneilmaisua jne. kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Leikit, pelaaminen, piirtäminen, laulaminen, rytmitys, kirjat, tarinat, keskustelut, kirjoittaminen, puhemotoriset ja syömisen harjoitteet ym. ovat puheterapiassa käytettäviä välineitä.

Yhteistyö lapsen vanhempien kanssa on oleellinen osa puheterapiaprosessia. Tästä syystä on toivottavaa, että vanhemmat osallistuvat ajoittain puheterapiahetkiin. Samalla on mahdollista yhdessä pohtia arjen toimintakyvyn haasteita ja kuntoutuksen tavoitteita. Yhteistyö myös muun arkiympäristön (päiväkoti, koulu), muiden terapeuttien sekä hoidosta vastaavan tahon kanssa on toivottavaa.

Olen mukana Dialogisen puheterapian tuki ry:n toiminnassa, mm. yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen arvoja ja huomion kohteita ovat terapeuttisuus puheterapiassa, leikin käyttö puheterapiavälineenä ja työnohjaus.

Tmi Riitta Douai

  • Sopimus Kelan kanssa 31.12.2024 saakka, minkä jälkeen mahdolliset kaksi optiovuotta

  • Sopimus HUSin kanssa 31.12.2023 saakka, minkä jälkeen voimassa toistaiseksi

Koulutus

  • FK -tutkinto Helsingin yliopistosta 1990

  • Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus 1997-1999 Helsingissä, järjestäjänä Puheterapian työnohjaus ry (nykyisin Dialogisen puheterapian tuki ry)

  • Lukuisia lyhyempiä koulutuksia

Työkokemus

  • Lyhyitä puheterapiasijaisuuksia Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa ja Lastenlinnan sairaalassa Helsingissä 1986-1989

  • Päivähoidon vs. puheterapeutti Helsingissä 1989-1993

  • Yksityinen ammatinharjoittajapuheterapeutti 1994 lähtien

Puheterapeutti Riitta Douai

Vapaat ajat

Ajantasaisen tiedon vapautuvista paikoista saa puhelimitse tai sähköpostilla.